Savner du
overblik over
din virksomheds regnskab?

Freelance bogholder, der klarer dit regnskab og løser dine administrative opgaver oveni.

Savner du overblik over din virksomheds regnskab?

Freelance bogholder, der klarer dit regnskab og løser dine administrative opgaver oveni.

Ret dit fokus – 100 procent på din forretning med ro i maven

En bogholder tjener sig hurtigt hjem – og giver dig mere tid

Få mere tid og ekstra overskud til at fokusere på forretning og udvikling af virksomheden frem for at bruge tid på bogholderi og administration.

En bogholder tjener sig hurtigt hjem – ikke mindst fordi en god bogholder, der har tjek på regler og procedurer omkring regnskab, sparer dig for mange udgifter.

Undgå at snyde dig selv eller få ubehagelige ekstraregninger

Få faktureret alle dine timer, materialer og evt. ekstraarbejde.

En bogholder, der har tid til at dykke ned i ’materien’ i en sag, kan sørge for, at du får faktureret alle dine timer, materialer og ekstra arbejde. Jeg kan holde øje med dine projekter og trykke på alarm-knappen, hvis der er noget, som ser usædvanligt ud eller økonomien er ved at køre af sporet. Jeg kan hjælpe dig med at bevare overblikket over din likviditet.

få den hjælp du har brug for – uden at betale ekstra

Undgå udgifter (feriepenge, løn v. sygdom mv.) ved ansættelse af en sekretær.

Spar sociale udgifter (feriepenge, løn v. sygdom mv.) ved ansættelse af en bogholder. Få mig som fast tilknyttet freelancer – og juster forbruget op og ned efter din virksomheds behov.

Jeg møder gerne på jeres kontor – eller arbejder online hjemmefra.

hoppende mand, Blæksprutte, sekretær, projektassistent i byggebranchen

Få tid & energi til dét du er god til

– og lad mig tage de opgaver for dig, som jeg er god til.

Er du en af de blæksprutter, som skal klare det hele selv?

Husk – at ALT hurtigt kan blive FOR MEGET. Fx kan mistede deadlines være en ubehagelig øjenåbner, hvis du troede, at du kunne nå det hele alene. Fokuser kræfterne og prioriter din tid effektivt, så du kan øge din indtjening i forhold til den tid, du arbejder.

Med mit koncept får du hjælp efter behov.

Du har ingen omkostninger til en fast ansat bogholder – men har alligevel fast hjælp. Spar penge, fordi der er styr på papirarbejdet. Opnå overblik, kontinuitet og dokumentation.

Bogholderi

Styr på bilag, bankafstemning, betalinger, fakturering og moms

Få mere tid til det du er god til

Ingen glemte tidsfrister for indberetning af fx løn og moms. Få sendt fakturaen afsted med det samme. Få betalt dine regninger til tiden. Bogholderiet kan hurtigt tage meget fokus fra tilbudsgivning og styring af projekterne, som er der, du skal lægge din energi.

Lej en bogholder fx en dag om ugen, og lad mig hjælpe dig med at få styr på bogholderiet. Det kan spare dig tid, frustrationer og penge – fordi jeg følger op og tilser, at frister og aftaler overholdes og hjælper med at sikre en stabil likviditet.

Lad mig assistere dig med:

 • Bogføring af kassebilag i økonomisystem
 • Rykning af debitorer og kreditorer
 • Betaling og afstemning af kreditorer
 • Bankafstemning
 • Momsafstemning og -afregning
 • Fakturering
 • Lønindberetning
 • Budget
 • Likviditet

Personale administration

Få styr på det praktiske omkring personalet

Personaleadministration kan være en tung administrativ byrde, når der for eksempel skal laves løn eller søges refusion af sygedagpenge.

Benyt dig af mine kompetencer i det omfang, du har brug for det. Det sparer dig tid og frustrationer over papirarbejdet, fordi en bogholder, der har styr på muligheder og regler om personaleadministration, hurtigt og nemt kan klare opgaverne.

Lad mig assistere dig med:

 • Refusion af sygedagpenge, orlov eller løntilskud til kurser
 • Aflaste dig, når lønnen skal laves – og vid, at tidsfristerne bliver overholdt
 • Klarhed over løn- og ansættelsesforhold for dine timelønnede håndværkere og deres overenskomster.

Administration

Få mere tid og overskud med en personlig assistent

Der opstår hele tiden administrative og praktiske opgaver, som kan være svære at nå i en travl hverdag.

Få en personlig assistent, der griber opgaverne, når du har brug for det. Jeg sørger for, at tingene bliver gjort, og at der bliver fulgt op på dem, så du har overblikket og stadig kan koncentrere dig fuldt ud om din hovedopgave: at drive og optimere forretningen.

Lad mig assistere dig med:

 • Opfølgning på tilbud
 • Bestilling af varer og materialer
 • Besvarelse af breve og emails
 • Planlægning af møder
 • Opdatering af hjemmeside og sociale medier
 • Kvalitetssikring af skriftligt materiale, der sendes ud af huset (korrekturlæsning)
 • Telefonpasning – receptionistopgaver
 • Ansøgninger til det offentlige

Sådan fungerer det med Annette Olsen regnskab:

Økonomien i et evt. samarbejde

Hvis du ser på mine referencer, kan du se, at jeg arbejder lige efter de behov, som den enkelte kunde har. Derfor er udgangspunktet for vores samarbejde, at vi mødes og taler om, hvad dine behov er. Sammen kommer vi frem til et bud på, hvor mange timer pr uge/md. din opgave vil kræve af mig for at løse opgaven tilfredsstillende. Det er vigtigt for mig, at min indsats skaber værdig for dig – så finder vi fx ud af, at det er mere hensigtsmæssigt, at du selv står for betalinger, så skal du selvfølgelig gøre det.

Jeg løser dine regnskabsopgaver eller administrative opgaver til en pris på kr. 475,00 pr. time.

For dét får du en ’medarbejder’, som ikke skal have feriepenge og andre sociale ydelser. Du skal ikke anskaffe pc eller telefon til mig, da jeg udfører opgaverne fra mit eget kontor, via netbaserede regnskabsprogrammer, dokumentdeling på mail eller Dropbox. Vi kan naturligvis godt aftale en fast pris eller timeantal pr. måned – men erfaringsmæssigt er mine kunder godt tilfredse med at jeg fakturerer efter medgået tid.

Ring eller skriv til mig

Ring og spar penge, Annette Olsen regnskab– og lad os tage en snak om, hvordan jeg kan skabe mere tid for dig!
Ring: 40 86 55 99 • Mail: info@annette-olsen.dk

Om Annette Olsen

Min regnskabsvirksomhed har rod i byggebranchen.

Jeg har mere end 12 års erfaring som projekt- og økonomiassistent i entreprenørvirksomheder og som sekretær og personlig assistent for bygningsrådgiver.

Tidligere har jeg arbejdet i både detail- og reklamebranchen – alle steder med forskellige, spændende opgaver inden for administration og økonomi.

Jeg har hidtil slået mine folder i det midtsjællandske, hvor Sorø var min hjemby. I juni 2017 flyttede min familie og jeg til Hillerød, hvor jeg fortsat udvikler min virksomhed med nye kunder og kontakter herfra – samt naturligvis eksisterende fra Midt- og Vestsjælland.

Referencer:

Saxo Solution, hvor jeg står får alle bogholderifunktioner i virksomheden. Jeg har fat i Saxo næsten hver dag; fakturerer, betaler, bogfører, laver løn og momsregnskab. www.saxosolution.dk

FI Motorcykler, som jeg besøger én gang om ugen og registrerer den forgangne uges bilag. www.fimotorcykler.dk

Playapply, her bogfører jeg én gang månedligt de bevægelser, der har været i banken. Jeg laver betalinger hver uge, efter bilag, som kunden lægger i en fælles Dropbox. www.playapply.dk

Eriksen ApS, er murermester og overlader mig sine månedlige bilag, når jeg kommer forbi og henter dem. Så registrer jeg dem i regnskabsprogrammet og afstemmer banken. Eriksen har dermed et opdateret og korrekt bogført regnskab.

Lars-B, grafisk virksomhed, hvor jeg også registrerer bilag én gang om måneden. Jeg indberetter også løn. Efter det opdaterede regnskab kan Lars styre efter sit budget, indberette moms og han har fået afstemt sin bank. www.lars-b.dk

Hovedkontoret ApS, kontorfællesskabet, som jeg sammen med et par andre har i Hillerøds centrum. Jeg står for alle regnskabsmæssige opgaver, kontakt til bank, revisor, advokat osv. Det er også fra Hovedkontoret, at jeg udfører mine opgaver – vi er for tiden 7 virksomheder, men har plads til flere. www.hovedkontoret.co

Altan.dk, hvor jeg på én gang om ugen gennemgå økonomien på virksomhedens største projekter. Laver opfølgning, ’hejser markørflaget’ på sager, hvor det ser ud til at økonomien kan være på vej på en forkert kurs. www.altan.dk